My, drużyna „Europe Waits”, decydujemy się wyruszyć na trwającą co najmniej miesiąc wyprawę autostopem, z oddaniem służyć wyznaczonym celom. Wierzymy, że Bóg objawia się w czynie, a my jesteśmy narzędziem w Jego rękach. Naszą drogę rozeznajemy poprzez samo działanie i jego owoce: poprzez ludzi, których spotykamy, poprzez rozmowy z nimi, pracę, którą wspólnie z nimi wykonujemy,poprzez codzienne życie, będąc gośćmi w ich domu, a także poprzez czas ofiarowany Panu na modlitwie.

Budujemy zaufanie między nami, a tymi, których napotkamy, ku odnowie pierworodnej niewinności człowieka.

Każdy może dołączyć.